قیمت گذاری

سرویس های GPU

با استفاده از پلتفرم ژوپیتو میتوان به بهروز ترین سخت افزار های موجود با پایین ترین قیمت دسترسی داشت

پایه
ساعت/ 5,000 تومان
 • 1x RTX3060 6GB
 • 16GB Ram
 • 200GB SSD
 • JupyterLab
 • VPN
خرید سرویس
پیشنهادی
استاندارد
ساعت/ 9,000 تومان
 • 1x RTX3080 10GB
 • 32GB Ram
 • 200GB SSD
 • JupyterLab
 • VPN
خرید سرویس
پیشرفته
ساعت/ 12,000 تومان
  • 1x RTX3090 24GB
  • 64GB Ram
  • 200GB SSD
  • JupyterLab
  • VPN
خرید سرویس

استوریج ابری

می توانید با قیمتی مناسب در کنار سرویس های خود از استوریج های ابری استفاده کنید

هرگیگابایت
ساعت/ 10 تومان
 • Cross platform
 • 10G Local Network
 • SAS Disk
 • Daily Backup
 • SMB3 Base Security
خرید استوریج